Stressvragenlijst

Hormoonbalans - Stressvragenlijst

Stap 1 van 4

25%
 • Deze vragenlijst is speciaal ontworpen om stressklachten in kaart te brengen. Het gaat om lichamelijke, psychische en gedragsmatige klachten die te maken hebben met je werk en privésituatie. De verschillende onderdelen van deze vragenlijst hebben te maken met risicogebieden die van belang kunnen zijn bij het ontstaan van stressklachten. De antwoorden op de vragen helpen om via een bepaalde verdeelsleutel een indruk te vormen van de aard en de ernst van eventueel bestaande klachten. Daarnaast worden stressrisicofactoren gescoord. Aan de hand van alle gegevens kan gericht en persoonlijk advies worden uitgebracht ter preventie en/of behandeling van klachten. Ik verzoek je vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Zoek daarbij telkens naar het best passende antwoord. Denk daarbij liever niet te lang na. Over het algemeen is je eerste gevoel bij de vraag de beste leidraad. Maak bij de desbetreffende vragen gebruik van de mogelijkheid je antwoord toe te lichten. Voor het invullen van deze vragenlijst zijn ongeveer tien minuten nodig.
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • AltijdZeer vaakRegelmatigSomsNooit
  Hoofdpijn 
  Buikpijn
  Moeilijk in slaap raken of vaak wakker worden
  Spierpijnen
  Rugpijn
  Hevige transpiratie
  Droge mond
  Hartkloppingen
  Verhoogde bloeddruk
  Koude handen
  Zweethanden
  Bevende handen
  Tics
  Drukkend gevoel op de borst
  Oppervlakkige ademhaling
  Zich altijd moe en lusteloos voelen
  Maag-darmstoornissen
  Zenuwtrekjes