Overgang en werk

De overgang, een poort naar de 3e levensfase.  Een fase waar je als vrouw niet omheen kunt, alleen doorheen.
Het is de levensfase waarin hormonen een andere rol gaan spelen en het leven een ander evenwicht gaat zoeken. Een fase die voor veel vrouwen al rond hun 40-ste begint en vaak nog niet als zodanig wordt (h) erkent.

De impact van de overgang op het werk is groot. Het beïnvloedt de aanwezigheid, de kwaliteit en de kwantiteit van het werk van de medewerker en ook de werkvloer en organisatie om haar heen.

Hoe de overgang wordt beleefd is heel persoonlijk.

De kernvraag en tevens uitgangspunt wat tijdens mijn begeleiding, workshops en trainingen centraal staat is:
Hoe goed zorg je voor jezelf (of heb je voor jezelf gezorgd)? Welke mogelijkheden heb je tot je beschikking om de overgang goed in-, door- en uit te komen? Wat vertellen de klachten?

Wat komt er allemaal aan bod?

De informatie in de maatwerk programma’s gaat over:

 • Overgang algemeen
  Welke factoren beïnvloeden de overgang. Wat zijn specifieke overgangssymptomen en welke kunnen een andere oorzaak hebben. Welke factoren beïnvloeden de hormoonhuishouding. Welke klachten (of vreemde buien of gedrag) duiden op een verstoord evenwicht of een tekort/ overschot aan een bepaald hormoon. Hoe kun je d.m.v. (kleine) leefstijlaanpassingen je lichaam op een positieve manier ondersteunen tijdens het proces van de overgang.
 • Werk
  Welke weerslag heeft de overgang op je werk en hoe kun je ervoor zorgen dat de impact op je werk beperkt blijft? En dan wel zo dat je ook thuis nog energie hebt en gezellig kunt zijn. De overgang uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken is een belangrijk onderdeel als je met plezier aan het werk wilt blijven. Hoe ga je, goed voorbereid, het gesprek hierover aan met je leidinggevende.
 • Voeding
  Welke rol speelt voeding tijdens de overgang? Met welke voeding kun je energie en gezondheid een boost geven?
 • Mentaal
  Wat gebeurt er tijdens de overgang mentaal? En hoe kun je in al het zorgen voor de ander meer/ beter ruimte innemen voor jezelf? Welke patronen en overtuigingen werken juist nu tijdens overgang belemmerend en hoe kun je hiervan afstand nemen?
 • Stressreductie
  Wat is stress voor je lichaam, vooral tijdens de overgang en welke invloed kun je hierop uitoefenen. Welke rol speelt ademen hierin.

Iedere deelnemer ontvangt algemene en persoonlijke informatie en we besteden aandacht aan klacht, oorsprong en oplossing.

Het resultaat

Na een programma weten de deelnemers voeding, ontspanning en eigen bewustzijn in te zetten om energiek en stralend door de overgangsperiode te gaan.

Mijn begeleiding is maatwerk, wil je graag weten wat ik voor je medewerkers kan betekenen, neem dan contact op.

Van horrormonen naar blije hormonen | Lente in je Leven

Verbind jezelf met mij